Innbyggervarsling

Rollag kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 fra Fram Web AS for å varsle beboere med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser.

Bruksområde

Systemet brukes for å varsle om avvik i driftssituasjoner som stenging av kommunale veger, brudd på vannledninger og andre forhold og hendelser som krever informasjon til beboerne.

Ved beredskapssituasjoner kan Varsling24 bli brukt som en ekstra informasjonskanal.

Hvem varsles?

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område. Ved en befolkningsvarsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

Geografisk område kan være et boligfelt, en del av kommunen eller hele kommunen. Hvem som varsles vil være avhengig av hendelsen det skal varsles om.

Systemet gjør oppslag i flere registre, f.eks. folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Oppdatering i registrene

For å kunne nå deg som bor fast eller midlertidig i Rollag kommune, må du være registrert med riktig telefonnummer på en adresse i kommunen.

Dersom du aldri har logga deg inn på en offentlig tjeneste på nettet, er du ikke oppført i kontaktregisteret for offentlig forvalting. For pålogging i kontaktregisteret må du bruke MinID, BankID, Buypass, Commfies eller BankID på Mobil (elektronisk id).

Har du telefonabonnement som ikke er registrert i kontaktregisteret, kan du selv registrere deg i tilleggsregisteret i Varsling 24. Du kan også legge inn flere nummer på samme person/adresse og/eller flere adresser på samme nummer.

For å legge inn opplysninger i tilleggsregisteret i Varsling24 må du logge deg på med ditt mobilnummer. For å verifisere din mobil må du taste inn PIN-koden som blir sendt deg. Tjenesten koster kr. 1,-.

Sjekk og oppdater dine opplysninger i kontaktregisteret for offentlig forvalting og/eller legg inn dine opplysninger i tilleggsregisteret i Varsling24 på varslemeg.no.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som sms til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon.

Talemeldingen leses inn som ”tekst til tale”. På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:

1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen

0 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i kontaktregisteret for offentlig forvalting på riktig adresse er alt i orden. Du kan sjekke din oppføring ved å logge deg på kontaktregisteret.

Du kan kontrollere dine tilleggsoppføringer på varslemeg.no.

Velg ”privat” (evt. ”bedrift”). Skriv inn ditt mobilnummer og klikk ”send”.

Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Da kan du se hvilken adresse ditt mobilnummer er registrert på i tilleggsregisteret.

Ved behov kan du her registrere ditt telefonnummer på flere adresser.

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for - f.eks. dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du: Under ”Tilleggsoppføring” klikker du ”Legg til ditt telefonnummer”. Skriv inn ditt mobilnummer og klikk ”send”. Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn. Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Jeg har hemmelig nummer: Blir jeg varslet?

Varsling24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no og kryss av for "hemmelig nummer".

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie: Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling24?

Sjekk kommunens hjemmeside eller ta kontakt med kommunen for å høre om de bruker Varsling24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

varslemeg.no kan du sjekke alle varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer.