Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Rollag kommune bruker hovedutvalgsmodellen for organisering av det politiske arbeidet med:

Viel Jaren Heitmann, ordfører 2019 - 2023


Kontaktinformasjon:

E-post: viel.jaren.heitmann@rollag.kommune.no
Telefon: 31 02 30 10
Mobil: 402 43 621

Politiske møter og møtedokumenter

Sakspapirene til kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg publiseres i god tid før møtene.

Økonomiplaner og rapporter

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta budsjett for neste år. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. For hvert kalenderår skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning. 

Les mer