Tjenestebeskrivelser for  Kultur, idrett og fritid

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Kulturmidler
Kulturpris
Kulturskole
Kulturskole
Kulturstipend
Lag og foreninger (lokal)
Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak
Statlige spillemidler til idrettsformål
Svømmehall

Artikler

Åpningstidene
Bygdearkiv
Ungdomsklubben
Stor skogbrannfare i Rollag og Flesberg
Invitasjon til frokostmøte om hyttebygging
Kulturpris og kulturstipend 2018
Kultur
Rollag Folkebibliotek
Kulturstipend
Kulturmidler
Bygdeboksøk
Bygdebøker
Rollag bygdetun
Kulturmidler 2017
Leiekjøring 2016-2020
Invitasjon til brukermedvirkning kartlegging av arealenes friluftslivsverdi i kommunen
Sommer på bygdetunene i Numedal 2016
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2018 - høring
Kulturpris og kulturstipend 2014
Boka kommer!
Regjeringen stanser snøscooterforsøk
Genealogi
Kultur, idrett og fritid
Sommermagasinet 2014
Snødybde/vekt på fjellet
UKM 2014
Trenger kandidater til Drømmestipendet
Sommermagasin for Numedal
Psykodrama på Snekkerbua
Middelalderuka 2010
Rollags kandidat til Drømmestipendet
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
Numedal Middelalderdalen
Aktiviteter
Kulturpris og kulturstipend 2013
Statlige tilskudd til idrettsanlegg 2014
Gir bort én million kroner i elektriske utbedringer
Prosjektmidler til nye aktiviteter og tiltak for ungdom i Rollag kommune
Prosjektmidler til nye aktiviteter og tiltak for ungdom i Rollag kommune
Åpning av Rollaghallen
Middelalderuka 2013
Lyst til å lære gitar eller slagverk over nyttår?
Kulturpris og kulturstipend
Tildeling av kulturmidler
Innspill til Middelalderuka 2012
Ønsker du gitarundervisning?
Jul på bygdetunet avlyses
Kulturpris og kulturstipend
Sesongstart på Rollag bygdetun
Program for Middelalderuka og Bygdetunene er klare
Utvidet åpningstid på Biblioteket i Veggli
Kulturmidler til lag og foreninger
Drømmestipendet 2011
Tilskuddsportalen
Kursoversikt for Snekkerbua
Statlige tilskudd til idrettsanlegg 2011
Innsamlingsaksjon 2010
Kulturmidler