Organisasjon

Åpningstider, telefonnummer m.m. til kommunale kontorer på kommunehuset.

Åpningstider: kl. 08.00 – 15.15 (sommertid 15.05. til 15.09.) kl. 08:00 – 16:00 (vinter) lørdag/søndag stengt

Telefon sentralbord: 31 02 30 00

Telefax: 32 74 69 15

Kommunehuset: Ordfører, rådmann, fellestjenesten, teknikk, plan og ressurs og oppvekst- og kulturetat.

Postadresse: Postmottak – Vrågåvegen 10, 3626 Rollag

Fakturaadresse: Fakturasenteret - Sentrum 16, 3630 Rødberg

e-post postmottak: postmottak@rollag.kommune.no

Bankkonto: 2291 18 32554

Bankkonto skatt: 6345 06 06326

Organisasjonsnummer: 964963282

Kommunenummer: 0632