Rollag 2020

Rollag 2020

Hva er Rollag 2020?

Rollag 2020 er det nye navnet på omstillingsprogrammet i Rollag. Med støtte fra Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge, startet Rollag kommune i 2011 på en omstillingsprosess, der målet er å møte fremtidige utfordringer og muligheter på en måte som skaper arbeidsplasser og tilflytning.  

Omstillingsprosessen Rollag 2020 handler først og fremst om å legge til rette for vekst, utvikling og forbedring som gavner alle – ikke om å endre ting som allerede fungerer godt for kommunen og dens innbyggere.

Rollag 2020 skapes i fellesskap

Innbyggerne er kommunens hjerte, og det omstillingsarbeidet som vil foregå frem mot 2020 vil derfor angå alle. Arbeidet ledes av et eget omstillingsstyre, med en klar visshet om at fremtidens Rollag skapes i fellesskap. Selv om omstillingsprogrammet avsluttes i 2020, vil den gode utviklingen av Rollag fortsette videre i årene fremover.

Den store visjonen og selve ledestjernen for hele omstillingsarbeidet, er at Rollag skal være en trivelig kommune for både innbyggere og besøkende, med konkurransedyktig næringsmiljø, der virksomhetene skaper vekst og attraktive arbeidsplasser for unge og eldre.

Øke arbeidsplasser og folketall

Visjonen kan brytes ned i to konkrete mål: Å tilrettelegge for at det skapes totalt 70 nye arbeidsplasser i Rollag, og å bidra til å øke folketallet i Rollag fra 1396 til 1500 fra – i perioden frem mot år 2020.

For å lykkes i utviklingsarbeidet og for å skape en kommune i vekst, er det utformet ulike strategier for både næringsutvikling, industriutvikling, stedsutvikling og bolyst. Disse defineres i en omstillingsplan som blir vedtatt i kommunestyret.

Rollag 2020 er en prosess som tilhører alle med tilknytning til kommunen –  der målet er å skape enda bedre muligheter og forutsetninger for å bo, leve og jobbe i Rollag.

 Ta kontakt med omstillingsleder Espen Berg på espen.berg@rollag.kommune.no for mer informasjon om hvordan Rollag 2020 kan bistå deg.