Ledige stillinger

Rollag kommune er omfattet av Offentleglovas bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr. Offentleglovas § 25. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

For generell søknad uten at det er utlyst stilling


Kommunen har følgende ledige stillinger:
Publisert / oppdatert:
30.01.2020
Skriv ut
Besøksadress: Vrågåvegen 10
Postadresse: Vrågåvegen 10, 3626 Rollag
Telefon: 31 02 30 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
Epost: postmottak@rollag.kommune.no
Åpningstider: Sommer: 08:00 - 15:15
Vinter: 08:00 - 16.00
Faks: 32 74 69 15
Org.nr.: 964963282

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefoner:

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse

116 117 Legevaktstjenesten

32 74 62 20 Legekontoret

482 60 055 Brann- og beredskapsvakt

905 09 766 Døgnåpen vakttelefon Numedal barneverntjeneste

476 56 714 Vakttelefon viltpåkjørsel

32 74 51 50 Veterinærvakt

Ansvarlig redaktør: Hans Henrik Thune   

Webmaster: Serit-itum as  

Redaktør: Per Thorstein Raunholm

Kommentarer eller melding om feil  
på nettstedet sendes til: Redaktør

Bakgrunnsbildet: Foto: Dag Lislien

Fakturaadresse:
Fakturasenteret, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Personvernerklæring