Landbruksskrot - innlevering


Generelt

Som landbruksskrot regner vi alle typer kjøretøy, apparater og større gjenstander av metall: Traktorer, vogner, tilhengere, skurtreskere, slåmaskiner, bindemaskiner, høypresser, vanningsanlegg og andre rør, harver, ploger, potetopptakere, metallgjerder, vedkløvere osv. Det er ikke noe hinder at det er deler av plast, tre e.l. på utstyret. Størrelsen på skrotet er ingen hindring. Vi tar alt, skurtreskere og siloer inkludert.

Målgruppe

Den som har gammelt metallskrot og farlig avfall stående på gården eller i skogen.

Praktisk informasjon
Veiledning

Det er bare å ringe et nasjonalt grønt nummer og gjøre avtale om henting: 800 33 330. Resten står partnerne i prosjektet ansvarlige for: