IT - brukertilgang


Generelt

Registrering av nye brukere, endring av allerede eksisterende brukere og sletting av brukere av datasystemer i kommunen.

Målgruppe

Ledere, overordnede som har myndighet til å gi tilgang (personalansvar) til datasystemer i kommunen.

Kriterier / Vilkår

Må fylles ut og godkjennes av overordnet leder.