PP-tjenesten


Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier / Vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

http://www.ppt-ot.no/

Annen informasjon

Hva gjør PP-tjenesten? (informasjon fra Udir)