Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt


Generelt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Praktisk informasjon
Veiledning

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknaden sendes til

postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Skattekontoret 3626 Rollag

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Kontaktinformasjon

  • Knut  Landsverk
  • Landbrukssjef
  • Telefon: 31 02 37 02
  • Mobil: 976 65 629
  • Faks: 32 74 69 15
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • Rollag 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer