Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Rollag kommune bruker hovedutvalgsmodellen for organisering av det politiske arbeidet med:

Ordfører

Dag Lislien, ordfører 2015 - 2019

Kontaktinfo:

epost: dag.lislien@rollag.kommune.no
telefon: 31023010
mobil: 98439180

Politiske møter og møtedokumenter

Sakspapirene til kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg publiseres i god tid før møtene.

Økonomiplaner og rapporter

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta budsjett for neste år. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. For hvert kalenderår skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning. 

Les mer