Økonomisk rådgivning


Generelt

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Annen informasjon

Økonomirådstelefonen i Nav
Hjelpetilbud i kommunen

Praktisk informasjon
Veiledning

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Søknaden sendes til

Elektroniskskjema sendes enten via skjema/skjermdialog dierkte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Kontaktinformasjon

 • Inger Lene  Bekkjorden
 • Leder NAV Numedal
 • Telefon: 31 02 30 00
 • Faks: 32 74 69 15
 • Send e-post
 • Besøksadresse
 • Rollag kommunehus
 • Åpningstid
 • 09:00 - 15.00

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog