Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak


Generelt

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon. Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning.

Annen informasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Søknaden sendes til

til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Kontaktinformasjon

  • Jørn Ivar  Hjalland
  • Leder forebyggende
  • Telefon: 31 02 36 22
  • Mobil: 958 88 814
  • Faks: 32 74 69 15
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer