Renovasjon


Generelt

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Info: Renovasjonsavgift

Annen informasjon

Info: Åpningstider, Avfallssortering, Renovasjonskalender

Info: Avfallshåndtering Vegglifjell

 

Tømmekalender 2019

Søknaden sendes til

Elektronisk skjema sendes enten via skjema/skjermdialog dierkte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Kontaktinformasjon

  • Lars Martin  Nørstebø
  • Driftsleder
  • Telefon: 31 02 36 21
  • Mobil: 924 26 235
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog