Farlig avfall


Generelt

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
 • Oppladbare batterier (egen returordning) 
 • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
 • Asbestholdige materialer 
 • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
 • Impregnert trevirke
 • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

 

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Pris

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Kriterier / Vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 1000 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. 


Søknaden sendes til

Elektronisk skjema sendes enten via skjema/skjermdialog direkte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Kontaktinformasjon

 • Lars Martin  Nørstebø
 • Driftsleder
 • Telefon: 31 02 36 21
 • Mobil: 924 26 235
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
 • Besøksadresse
 • 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog