Bygdeutviklingsmidler


Generelt

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

 • Etablering av ny virksomhet
 • Bedriftsutvikling
 • Investeringer i produksjonsanlegg
 • Nedskriving av rentekostnader
 • Investeringer i økologisk fruktdyrking
 • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Målgruppe

Eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser

Kriterier / Vilkår

Søknaden blir vurdert ut fra de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Søknaden sendes til

Elektronisk skjema sendes enten via skjema/skjermdialog direkte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Saksbehandlingstid

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Saksbehandling

Søknad om tilskudd sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og videresende den til Innovasjon Norge, som avgjør saken.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • Knut  Landsverk
 • Landbrukssjef
 • Telefon: 31 02 37 02
 • Mobil: 976 65 629
 • Faks: 32 74 69 15
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
 • Besøksadresse
 • Rollag 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema