Etablererprøven for serveringsvirksomhet


Generelt

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Annen informasjon

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk

Søknaden sendes til

postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Kontaktinformasjon

  • Lene Marie  Koppangen
  • Rådgiver
  • Telefon: 31023030
  • Mobil: 47632691
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • Kommunehuset 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer