Kunnskapsprøven - alkoholloven


Generelt

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

 • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
 • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
 • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Annen informasjon

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Løpende.

Søknaden sendes til

Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Kontaktinformasjon

 • Solfrid  Holtan
 • Førstesekretær
 • Telefon: 31 02 30 34
 • Faks: 32 74 69 15
 • Send e-post
 • Lene Marie  Koppangen
 • Konsulent
 • Telefon: 31023030
 • Mobil: 47632691
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Kommunehuset 3626 ROLLAG
 • Besøksadresse
 • Rollag kommunehus 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer