Kulturstipend


Generelt

Kulturstipendet kan brukes til videreutvikling, opplæring, utstyrsanskaffelse og annet som gagner kulturlivet i kommunen.

Målgruppe

Kulturstipendet for Rollag kommune kan deles ut til person(er) bosatt i kommunen som har kvalifisert seg og som vil satse på å utvikle seg videre innen sin kulturgren.

Kriterier / Vilkår

Alle som driver kulturelt/skapende arbeid i en eller annen form, kan søke om kulturstipend. For eksempel skapende kunstnere, kunsthåndverkere, musikkutøvere, ledere, instruktører, idrettsutøvere osv.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. november

Søknaden sendes til

Skjemaet sendes elektronisk direkte til Rollag kommune.

Kontaktinformasjon

  • Linda  Gurvin
  • Kulturkonsulent
  • Telefon: 31 02 30 32
  • Faks: 32 74 69 15
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Kommunehuset 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog