Kulturpris


Generelt

Rollag kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

Målgruppe

Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller lag/foreninger og institusjoner i Rollag kommune.

OBS! I følge vedtatte retningslinjer kan prisen ikke deles ut til personer som er ansatt av det offentlige for å drive kulturarbeid/kulturvern.

Søknadsfrist

Frist for innsending av forslag til kandidat for kulturprisen er 15. april 2019.

Søknaden sendes til

Elektronisk skjema sendes enten via skjema/skjermdialog direkte til postmottak eller postmottak@rollag.kommune.no
Med posten: Rollag kommune, Vrågåvegen 10, 3626 Rollag.

Kontaktinformasjon

  • Helena Hafthorsdottir  Lindheim
  • Kulturkonsulent
  • Telefon: 31 02 30 31
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog