Kulturmidler - Aktivitetstilskudd


Målgruppe

Kulturmidler/prosjektmidler/oppstartingsmidler: Alle lag og foreninger som er tilknyttet Rollag kommune. Kulturstipend: Innbyggere i Rollag kommune.

Søknadsfrist

15.april

Søknaden sendes til

Skjemaet sendes elektronisk direkte til Rollag kommune.

Kontaktinformasjon

  • Helena  Hafthorsdottir Lindheim
  • Kulturkonsulent
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Kommunehuset 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • 3626 ROLLAG

Aktuelle skjema