Kulturmidler - Aktivitetstilskudd


Målgruppe

Kulturmidler/prosjektmidler/oppstartingsmidler: Alle lag og foreninger som er tilknyttet Rollag kommune. Kulturstipend: Innbyggere i Rollag kommune.

Søknadsfrist

15.april

Søknaden sendes til

Skjemaet sendes elektronisk direkte til Rollag kommune.

Kontaktinformasjon

  • Linda  Gurvin
  • Kulturkonsulent
  • Telefon: 31 02 30 32
  • Faks: 32 74 69 15
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Kommunehuset 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • 3626 ROLLAG

Aktuelle skjema