Kulturskole


Generelt

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier / Vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Kontaktinformasjon

  • Liv  Bergset
  • Kulturskolerektor
  • Telefon: 31 02 40 00
  • Faks: 32 74 17 76
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog