Helsestasjon for ungdom


Generelt

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris

Tilbudet er gratis.

Praktisk informasjon
Veiledning

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

  • Sissel  Rostad
  • Helsesøster
  • Telefon: 31 02 34 10
  • Mobil: 990 06 450
  • Faks: 32 74 69 15
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Helsesenteret Ligrendvegen 30 3628 VEGGLI
  • Besøksadresse
  • Helsesenteret Ligrendvegen 30 3628 VEGGLI

Lover og retningslinjer