Barselgrupper


Generelt

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

 • amming
 • barnestell
 • kosthold
 • barnets utvikling
 • ulykkesforebygging
 • samliv

Helsesykepleier kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

Helsesøster tar initiativ til å danne barselgrupper. Det holdes noen samlinger på helsestasjon, og deltakerne oppfordres til å holde jevnlig kontakt med hverandre utover tilbudet på helsestasjon.

Målgruppe

Nybakte foreldre

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier / Vilkår


Praktisk informasjon
Veiledning

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

 • Sissel  Rostad
 • Helsesøster
 • Telefon: 31 02 34 10
 • Mobil: 990 06 450
 • Faks: 32 74 69 15
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
 • Besøksadresse
 • 3628 VEGGLI

Lover og retningslinjer