Helsestasjon


Generelt

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

 • barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • amming og morsmelk
 • vaksinasjon
 • ernæring
 • språkutvikling
 • tannhelse
 • foreldrerollen
 • samliv
 • samspill
 • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Pris

Tjenesten er gratis.

Annen informasjon

Barn i flerspråklige familier
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Testing av nyfødte
helsenorge.no - helsestasjon

Praktisk informasjon
Veiledning

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

 • Sissel  Rostad
 • Helsesøster
 • Telefon: 31 02 34 10
 • Mobil: 990 06 450
 • Faks: 32 74 69 15
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Helsesenteret Ligrendvegen 30 3628 VEGGLI
 • Besøksadresse
 • Helsesenteret Ligrendvegen 30 3628 VEGGLI

Lover og retningslinjer