Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt


Generelt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknaden sendes til

postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Skattekontor 3626 Rollag

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Kontaktinformasjon

  • Anne Grethe  Myrann
  • Telefon: 31 02 40 42
  • Faks: 31 02 40 42
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Sentrum 16 3630 Rødberg
  • Besøksadresse
  • kommunehuset

Lover og retningslinjer