Borgerlig vielse


Generelt

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. 

Ta kontakt med oss for å få vite hvilke lokaler og hvilke datoer vi kan tilby.

Den kommunale vigselsrett i Rollag kommune ivaretas av ordfører, varaordfører og rådmann.

Hvem kan vigsles i Rollag kommune?
Alle kan vigsles i Rollag kommune, enten dere bor i kommunen eller ikke. 

Hvor kan vigselen foregå?
Vigselen foregår i utgangspunktet på kommunehuset i Rollag. Dersom dere ønsker at vigselen skal skje et annet sted, kan dette avtales med vigsleren. Eventuelle merkostnader som følger av dette må brudeparet dekke selv (for eksempel utgifter til transport eller leie av lokale).

Det kan også avtales at vigselen skal foregå utenfor kommunens grenser, men med vigsler fra Rollag kommune. Dette må avtales med kommunen/vigsleren i god tid før vielsen og organiseres av brudeparet selv. Reiseutgifter for vigsleren og andre merutgifter for kommunen må dekkes av brudeparet.

Tidspunkt for vigsel
Som utgangspunkt kan vigsler avtales i kontortiden (08:00 - 15:00) på fredager. Dersom dere ønsker et annet tidspunkt eller en annen ukedag, kan dette avtales med vigsleren.

Rammer for vigselen
Rollag kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Dersom dere gifter dere på kommunehuset, tilbyr vi et enkelt pyntet vigselsrom. Ønsker dere pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag utover dette, må det organiseres og bestilles av brudeparet selv. Husk å si fra om dette på forhånd. 

Pris

Vigselen er gratis for alle.

Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv.

Kostnader ved bruk av andre lokaler enn kommunehuset dekkes av brudeparet selv.

Eventuelle merkostnader for vigsleren eller kommunen må dekkes av brudeparet selv. Dette avtales på forhånd. 

Kriterier / Vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Praktisk informasjon
Veiledning

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstiden er likevel 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Skjemaene som skal fylles ut er disse:

 1. Egenerklæring
 2. Forlovererklæring
 3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
 4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Skjemaer og veiledning finnes på skatteetaten.no

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Søknaden sendes til

Skjemaet sendes elektronisk direkte til Rollag kommune.

Kontaktinformasjon

 • Lene Marie  Koppangen
 • Rådgiver
 • Telefon: 31023030
 • Mobil: 47632691
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
 • Besøksadresse
 • Rollag kommunehus 3626 ROLLAG

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog