Fosterhjem/Å være fosterhjem


Generelt

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier / Vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Annen informasjon

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Søknaden sendes til

Elektroniskskjema sendes enten via skjema/skjermdialog dierkte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Kontaktinformasjon

  • Inger Lene  Bekkjorden
  • Leder NAV Numedal
  • Telefon: 31 02 30 00
  • Faks: 32 74 69 15
  • Send e-post
  • Besøksadresse
  • Rollag kommunehus
  • Åpningstid
  • 09:00 - 15.00

Lover og retningslinjer