ADM - Lønns- og personalmelding


Generelt

Innmelding og endring av personalopplysninger og lønnsopplysninger for ansatte i Rollag kommune.

Målgruppe

Enhetsledere og ledere med personalansvar

Annen informasjon

Skal utfyller ha utskrift av skjemaet må denne klikke på knappen med PDF på i siste bilde i skjemaverktøyet. Da vil skjemaet komme opp som en PDF fil som kan skrives ut

X Ingern Lønn og personal
X Intern Lønn- og personal Rutine