IT - PC og lisensoversikt


Generelt

For å holde oversikt over lisenser som er i bruk trengs det en registrering av opplysninger over hvor mange pc'er som er i bruk og hvilke lisensierte programmer som finnes på disse.

Målgruppe

Ansatte i kommunen og andre databrukere som har tilgang til kommunens systemer via AD

Kriterier / Vilkår

Ansatte i kommunen forplikter seg til å forvalte programmvare og tilganger etter gjeldne lover og regler. Kommunen har ansvarlig for å være riktig lisensiert i forhold til den enkelte ansatte og dennes bruk og tilgang til programvare.
Oversikten som ligger på fellesområdet skal til ehver tid være ajour, og alle ansatte som bruker/har tilgang til datasystemer har et ansvar for at informasjon om egen maskin og programmvare er i overenstemmelse med denne.

Søknaden sendes til

Elektronisk skjema sendes enten via skjema/skjermdialog direkte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag