Kulturpris


Generelt

Rollag kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

Målgruppe

Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller lag/foreninger og institusjoner i Rollag kommune. 

Søknadsfrist

Frist for innsending av forslag til kandidat for kulturprisen er 15. april 2019.

Søknaden sendes til

Elektronisk skjema sendes enten via skjema/skjermdialog direkte til postmottak eller postmottak@rollag.kommune.no
Med posten: Rollag kommune, Vrågåvegen 10, 3626 Rollag.