Kulturpris


Generelt

Rollag kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

Søknaden sendes til

Elektronisk skjema sendes enten via skjema/skjermdialog direkte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag