Åpningstider, telefonnummer m.m.

Åpningstider: kl. 08.00 – 15.15 (sommertid 15.05. til 15.09.) kl. 08:00 – 16:00 (vinter) lørdag/søndag stengt

Telefon sentralbord: 31 02 30 00

Telefax: 32 74 69 15

Kommunehuset: Ordfører, rådmann, fellestjenesten, teknikk, plan- og ressurs og oppvekst- og kulturetat

Postadresse: Postmottak – kommunehuset, 3626 Rollag

Fakturaadresse: Fakturasenteret - Sentrum 16, 3630 Rødberg

e-post postmottak: 
postmottak@rollag.kommune.no

Organisasjonsnummer: 964963282

Kommunenummer: 0632