Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2021

Kommunestyret vedtok 17. september 2009 å ta kommuneplanens samfunnsdel opp til revisjon.

Planprogrammet

Kommunestyret vedtok 6. mai 2010 planprogrammet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen ønsker å vurdere følgende satsningsområder for kommende planperiode:

Barn og unge

  • Samarbeid
  • Steds- og områdeutvikling
  • Næringsutvikling
  • Infrastruktur og kommunikasjon
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet

Til hvert satsningsområde er det foreslått tema til drøftelse.

Folkemøte:

Det var åpent folkemøte på Idrettsskolen onsdag 18. august 2010 i anledning oppstart av arbeidet med kommuneplanen for Rollag, samfunnsdelen.

Folkemøte nr. 2 - 4. oktober 2010

Folkemøte nr. 3 9. novenber 2010

Relevante dokumenter:

Publisert / oppdatert:
02.07.2013
Skriv ut
Besøksadress: Vrågåvegen 10
Postadresse: Vrågåvegen 10, 3626 Rollag
Telefon: 31 02 30 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
Epost: postmottak@rollag.kommune.no
Åpningstider: Sommer: 08:00 - 15:15
Vinter: 08:00 - 16.00
Faks: 32 74 69 15
Org.nr.: 964963282

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefoner:

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse

116 117 Legevaktstjenesten

32 74 62 20 Legekontoret

482 60 055 Brann- og beredskapsvakt

905 09 766 Døgnåpen vakttelefon Numedal barneverntjeneste

476 56 714 Vakttelefon viltpåkjørsel

32 74 51 50 Veterinærvakt

Ansvarlig redaktør: Hans Henrik Thune   

Webmaster: Serit-itum as  

Redaktør: Per Thorstein Raunholm

Kommentarer eller melding om feil  
på nettstedet sendes til: Redaktør

Bakgrunnsbildet: Foto: Dag Lislien

Fakturaadresse:
Fakturasenteret, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Personvernerklæring