Besøksadress: Vrågåvegen 10
Postadresse: Vrågåvegen 10, 3626 Rollag
Telefon: 31 02 30 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
Epost: postmottak@rollag.kommune.no
Åpningstider: Sommer: 08:00 - 15:15
Vinter: 08:00 - 16.00
Faks: 32 74 69 15
Org.nr.: 964963282

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefoner:

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse

116 117 Legevaktstjenesten

32 74 62 20 Legekontoret

482 60 055 Brann- og beredskapsvakt

476 56 714 Vakttelefon viltpåkjørsel

Ansvarlig redaktør: Hans Henrik Thune   

Webmaster: Serit-itum as  

Redaktør: Lene M. Koppangen

Kommentarer eller melding om feil  
på nettstedet - sendes til: Redaktør 

Bakgrunnsbildet: Foto: Dag Lislien