Nyheter

Det vil være et åpent møte i forbindelse med oppstart av omstillingsarbeidet. Møtet er i Auditoriet på Idrettsskolen onsdag 28. mars 2012 kl. 18-20.30.

I møtet vil det bli en kort presentasjon av omstillingsplanen for Rollag som ble godkjent av kommunestyret 15. mars 2012. Det vil bli mer utfyllende informasjon om innholdet i handlingsplanen for 2012 og oppfølging av tiltakene her. Det vil legges spesiell vekt på oppstart av arbeidet med stedsutvikling i Rollag og Veggli sentrum.

Invitasjon til det åpne møtet finner du her.


Nyheter om omstilling
Publisert / oppdatert:
20.03.2012
Skriv ut
Besøksadress: Vrågåvegen 10
Postadresse: Vrågåvegen 10, 3626 Rollag
Telefon: 31 02 30 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
Epost: postmottak@rollag.kommune.no
Åpningstider: Sommer: 08:00 - 15:15
Vinter: 08:00 - 16.00
Faks: 32 74 69 15
Org.nr.: 964963282

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefoner:

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse

116 117 Legevaktstjenesten

32 74 62 20 Legekontoret

482 60 055 Brann- og beredskapsvakt

905 09 766 Døgnåpen vakttelefon Numedal barneverntjeneste

476 56 714 Vakttelefon viltpåkjørsel

32 74 51 50 Veterinærvakt

Ansvarlig redaktør: Hans Henrik Thune   

Webmaster: Serit-itum as  

Redaktør: Per Thorstein Raunholm

Kommentarer eller melding om feil  
på nettstedet sendes til: Redaktør

Bakgrunnsbildet: Foto: Dag Lislien

Fakturaadresse:
Fakturasenteret, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Personvernerklæring