Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

21.03.2017
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksineprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorkalskreft og forstadiet til livmorhalskreft.
HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Vaksinasjon i Rollag kommune

Vaksinasjon i Rollag kommune
Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet, så ta kontakt med helsesøster Sissel Rostad, Rollag helsestasjon. Du kan ringe tlf. 31 02 34 10, eller ringe/sende sms til tlf. 990 06 450. Du kan også ta kontakt på e-post: sissel.rostad@rollag.kommune.no